Guoqiang CHEN     Ph.D.

Professor


1981-1985  BSc, South China University of Technology, Guangzhou, China

1986-1989  PhD, Graz University of Technology, Graz, Austria

1990-1992   Postdoc., University of Nottingham, UK

1992-1994   Postdoc., University of Alberta, Canada

1994-1997   Associate Professor, Tsinghua University

1997-Present  Professor, Tsinghua University

 

 

Research interest


Synthetic Biology; Microbial Metabolic Engineering; Biological Materials; Industrial Biotechnology

 

Selected publications


1) Huan Wang; Jian-Wen Ye; Xinyu Chen; Yiping Yuan; Jingwen Shi; Xinyi Liu; Fang Yang; Yueyuan Ma; Jinchun Chen; Fuqing Wu; Yuxuan Lan; Qiong Wu; Yi Tong; Guo-Qiang Chen ; Production of PHA copolymers consisting of 3-hydroxybutyrate and 3-hydroxyhexanoate (PHBHHx) by recombinant Halomonas bluephagenesis, Chemical Engineering Journal, 2023, 466(143261)

2) Li, Mengyi; Ma, Yueyuan; Zhang, Xu; Zhang, Lizhan; Chen, Xinyu; Ye, Jian-Wen; Chen, Guo-Qiang; Tailor-Made Polyhydroxyalkanoates by Reconstructing Pseudomonas Entomophila, Advanced Materials, 2021, 33(41)

3) Xiao-Ran Jiang; Xu Yan; Lin-Ping Yu; Xin-Yi Liu; Guo-Qiang Chen ; Hyperproduction of 3-hydroxypropionate by Halomonas bluephagenesis, Nature Communications, 2021, 12(1)

4) Shu-jie Zhang; Zi-hua Li; Yu-dian Zhang; Jin Chen; Yuan Li; Fu-qing Wu; Wei Wang; Zong Jie Cui; Guo-Qiang Chen ; Ketone body 3-hydroxybutyrate ameliorates atherosclerosisvia receptor Gpr109a-mediated calcium influx, Advanced Science, 2021, 2021(2003410)

5) Hong Ma; Yiqing Zhao; Wuzhe Huang; Lizhan Zhang; Fuqing Wu; Jianwen Ye; Guo-Qiang Chen ; Rational flux-tuning of Halomonas bluephagenesis for co-production of bioplastic PHB and ectoine, Nature Communications, 2020, 11(1): 3313

6) Jian-Wen Ye; Yi-Na Lin; Xue-Qing Yi; Zhuo-Xuan Yu; Xu Liu; Guo-Qiang Chen ; Synthetic biology of extremophiles: a new wave of biomanufacturing, Trends in Biotechnology, 2023, 41(3): 342-357

7) Mengke Ji; Taoran Zheng; Ziyu Wang; Weijian Lai; Lizhan Zhang; Qianyi Zhang; Hongyi Yang; Si Meng; Wanghui Xu; Cuihuan Zhao; Qiong Wu; Guo-Qiang Chen ; PHB production from food waste hydrolysates by Halomonas bluephagenesis Harboring PHB operon linked with an essential gene, Metabolic Engineering, 2023, 77: 12-20

8) Yudian Zhang; Zihua Li; Xinyi Liu; Xinyu Chen; Shujie Zhang; Yuemeng Chen; Jiangnan Chen; Jin Chen; Fuqing Wu; Guo-Qiang Chen ; 3-Hydroxybutyrate ameliorates insulin resistance by inhibiting PPARγ Ser273 phosphorylation in type 2 diabetic mice, Signal Transduction and Targeted Therapy, 2023, 8(1)

9) Yueyuan Ma; Xiangrui Zheng; Yina Lin; Lizhan Zhang; Yiping Yuan; Huan Wang; James Winterburn; Fuqing Wu; Qiong Wu; Jian-Wen Ye; Guo-Qiang Chen ; Engineering an oleic acid-induced system for Halomonas, E. coli and Pseudomonas, Metabolic Engineering, 2022, 72: 325-336

10) Fanfan Chen; Xinyi Liu; Xiyuan Ge; Yong Wang; Zifan Zhao; Xu Zhang; Guo-Qiang Chen; Yuchun Sun ; Porous Polydroxyalkanoates (PHA) Scaffolds with Antibacterial Property for Oral Soft Tissue Regeneration, Chemical Engineering Journal, 2022, 451(138899)

11) Xuan Wang; Jia-Ning Han; Xu Zhang; Yue-Yuan Ma; Yi-Na Lin; Huan Wang; Dian-Jie Li; Tao-Ran Zheng; Fu-Qing Wu; Jian-Wen Ye; Guo-Qiang Chen ; Reversible thermal regulation for bifunctional dynamic control of gene expression in Escherichia coli, Nature Communications, 2021, 12(1411): 1411

12) Wang, Ziyu; Qin, Qin; Zheng, Yifei; Li, Fajin; Zhao, Yiqing; Chen, Guo-Qiang ; Engineering the permeability of Halomonas bluephagenesis enhanced its chassis properties, Metabolic Engineering, 2021, 67: 53-66

13) Lin-Ping Yu; Xu Yan; Xu Zhang; Xiangbin Chen; Qiong Wu; Xiao-Ran Jiang; Guo-Qiang Chen ; Biosynthesis of functional polyhydroxyalkanoates by engineered Halomonas bluephagenesis, Metabolic Engineering, 2020, 59: 119-130

14) YE Jianwen; HU Dingkai; YIN Jin; HUANG Wuzhe; XIANG Ruijuan; ZHANG Lizhan; WANG Xuan; HAN Jianing; CHEN Guo-Qiang ; Stimulus response-based fine-tuning of polyhydroxyalkanoate pathway in Halomonas, Metabolic Engineering, 2019, 57: 85-95

15) Yong Chen; Xin-Yu Chen; He-Tong Du; Xu Zhang; Yi-Ming Ma; Jin-Chun Chen; Jian-Wen Ye; Xiao-Ran Jiang; Guo-Qiang Chen ; Chromosome engineering of the TCA cycle in Halomonas bluephagenesis for production of copolymers of 3-hydroxybutyrate and 3-hydroxyvalerate (PHBV), Metabolic Engineering, 2019, 54: 82

 

Awards


2023 International Metabolic Engineering Award

2022 Natural Resources Science and Technology Award - Science and Technology Progress Award

2021 Key Technology for Production of High Quality PLA and PHA together with Related Detivated Products

2012 “Basic Research on Application of Polyhydroxyalkanoates as a Tissue Engineering Material” Silver Medal of Scientific Achievement Awarded by Beijing Minicipal Government

2002 National Invention Silver Medal Award (Chinese Ministry of Sci and Technol)


Contact information


Tel:010-62783844 (office)

Email:chengq@tsinghua.edu.cn