Successive Leaders

 • 1926-1927
  Chongshu Qian
  Dean
 • 1927-1928
  Chongle Liu
  Dean
 • 1928-1952
  Zhen Chen
  Dean
 • 1937-1946
  Jitong Li
  Dean of the Biology Department of the Southwest United University
 • 1984-1986
  Muming Poo        
  Nanming Zhao        
  Shiquan Bao
  Dean        
  Vice Dean        
  The Department Secretary of CCP
 • 1986-1992
  Nanming Zhao        
  Shiquan Bao        
  Xiufang Zhang
  Dean        
  The Department Secretary of CCP (-1988.11)       
  The Department Secretary of CCP(1988.11-)
 • 1992-1995
  Senfang Sui        
  Xiufang Zhang
  Dean        
  The Department Secretary of CCP
 • 1995-1999
  Nanming Zhao        
  Xiufang Zhang
  Dean        
  The Department Secretary of CCP
 • 1999-2002
  Haimeng Zhou        
  Xiufang Zhang
  Dean        
  The Department Secretary of CCP
 • 2002-2005
  Yinghua Chen        
  Qingyu Wu
  Dean        
  The Department Secretary of CCP
 • 2006-2009
  Yinghua Chen        
  Qingyu Wu
  Dean        
  The Department Secretary of CCP
 • 2009-2012
  Yigong Shi        
  Yinghua Chen
  Dean        
  The school Secretary of CCP
 • 2012-2016
  Yigong Shi        
  Yinghua Chen
  Dean        
  The school Secretary of CCP
 • 2016-2019
  Hongwei Wang        
  Yinghua Chen       
  Wei Wu
  Dean        
  The school Secretary of CCP(-2018.11)       
  The school Secretary of CCP(2018.11-)
 • 2019.6-presrnt
  Hongwei Wang        
  Songhai SHI        
  Wei Wu
  Dean(-2021.4)        
  Dean(2021.4-)        
  The school Secretary of CCP