Wei Xie     Ph.D.

Professor


1999-2003 B.S. Biological Sciences, Peking University, China

2003-2008 Ph.D, Molecular Biology Institute, Laboratory of Michael Grunstein, UCLA, USA.

2006-2008 M.S. Department of Statistics, Laboratory of Ker-Chau Li, UCLA, USA.

2008-2009 Postdoc Researcher, Molecular Biology Institute, Laboratory of Michael Grunstein, UCLA, USA.

2009-2013 Postdoc Researcher, Ludwig Institute for Cancer Research, Laboratory of Bing Ren, UCSD, USA.

2013- Professor, School of Life Sciences, Tsinghua University, China

 

Research interest


Our lab is interested in understanding epigenetic regulation of transcription in the mammalian genome that governs development and related human diseases. For this purpose we use a variety of methods in molecular biology, developmental biology, genomics and bioinformatics. By combining “wet” lab and “dry” lab, we aim to decipher the mechanisms underlying a number of key biological processes including: (1) epigenetic regulation of early animal development mediated by DNA methylation and chromatin modifications; (2) epigenetic regulation of pluripotency and stem cell differentiation; (3) the role of cis-regulatory elements such as enhancers, promoters, insulators and 3D chromatin structure in development and cell fate determination; (4) molecular mechanisms underlying human diseases linked to aberrant epigenetic regulation. 

Selected publications


1. Lijia Li,* Fangnong Lai,* Xiaoyu Hu,* Bofeng Liu,* Xukun Lu, Zili Lin, Ling Liu, Yunlong Xiang, Tristan Frum, Michael A. Halbisen, Fengling Chen, Qiang Fan, Amy Ralston, and Wei Xie#. Multifaceted SOX2-chromatin interaction underpins pluripotency progression in early embryos. Science 2023 Dec 15;382(6676):eadi5516 (2023).

2. Fangnong Lai,* Lijia Li,* Xiaoyu Hu,* Bofeng Liu,* Ziqi Zhu, Ling Liu, Qiang Fan, Huabin Tian, Kai Xu, Xukun Lu, Qing Li, Kong Feng, Lijuan Wang, Zili Lin, Hongyu Deng, Jinsong Li and Wei Xie#. NR5A2 connects zygotic genome activation to the first lineage segregation in totipotent embryos.Cell Res (2023)

3. Shuyan Ji,* Fengling Chen,* Paula Stein,* Jiacheng Wang,* Ziming Zhou,* Lijuan Wang,* Qing Zhao, Zili Lin, Bofeng Liu, Kai Xu, Fangnong Lai, Zhuqing Xiong, Xiaoyu Hu, Tianxiang Kong, Feng Kong, Bo Huang, Qiujun Wang, Qianhua Xu, Qiang Fan, Ling Liu, Carmen J. Williams, Richard M. Schultz,# and Wei Xie#. OBOX regulates mouse zygotic genome activation and early development. Nature (2023).

4. Zhuoning Zou,* Chuanxin Zhang,* Qiuyan Wang,* Zhenzhen Hou,* Zhuqing Xiong, Feng Kong, Qiujun Wang, Jinzhu Song, Boyang Liu, Bofeng Liu, Lijuan Wang, Fangnong Lai, Qiang Fan, Wenrong Tao, Shuai Zhao, Xiaonan Ma, Miao Li, Keliang Wu, Han Zhao,# Zijiang Chen,# and Wei Xie#. Translatome and transcriptome co-profiling reveals a role of TPRXs in human zygotic genome activation. Science 2022 Sep 8:eabo7923 (2022).

5. Zhuqing Xiong,* Kai Xu,* Zili Lin,* Feng Kong,* Qiujun Wang,* Yujun Quan, Qian-qian Sha, Fajin Li, Zhuoning Zou, Ling Liu, Shuyan Ji, Yuling Chen, Hongmei Zhang, Jianhuo Fang, Guang Yu, Bofeng Liu, Lijuan Wang, Huili Wang, Haiteng Deng, Xuerui Yang, Heng-yu Fan, Lei Li,# and Wei Xie #. Ultrasensitive Ribo-seq reveals translational landscapes during mammalian oocyte-to-embryo transition and pre-implantation development. Nat Cell Biol 24, 968–980 (2022).

6. Xukun Lu,* Yu Zhang,* Lijuan Wang,* Leyun Wang,* Huili Wang, Qianhua Xu, Yunlong Xiang, Chaolei Chen, Feng Kong, Weikun Xia, Zili Lin, Sinan Ma, Ling Liu, Xiangguo Wang, Hemin Ni, Wei Li, # Yong Guo,# Wei Xie#. Evolutionary epigenomic analyses in mammalian early embryos reveal species-specific innovations and conserved principles of imprinting. Science Advances. 2021;7(48):eabi6178 (2021).

7. Bofeng Liu,* Qianhua Xu,* Qiujun Wang,* Su Feng,* Fangnong Lai, Peizhe Wang, Fangyuan Zheng, Yunlong Xiang, Jingyi Wu, Junwei Nie, Cui Qiu, Weikun Xia, Lijia Li, Guang Yu, Zili Lin, Kai Xu, Zhuqing Xiong, Feng Kong, Ling Liu, Chunyi Huang, Yang Yu, Jie Na, Wei Xie# (2020). The landscape of RNA Pol II binding reveals a step-wise transition during ZGA. Nature (1-6)

8. Qiujun Wang,* Guang Yu,* Xuan Ming,* Weikun Xia, Xiguang Xu, Yu Zhang, Wenhao Zhang, Yuanyuan Li, Chunyi Huang, Hehuang Xie, Bing Zhu, # Wei Xie# (2020). Imprecise DNMT1 activity coupled with neighbor-guided correction enables robust yet flexible epigenetic inheritance. Nature Genetics 52 (828-839).

9. Yunlong Xiang,* Yu Zhang,* Qianhua Xu, Chen Zhou, Bofeng Liu, Zhenhai Du, Ke Zhang, Bingjie Zhang, Xiaoxiao Wang, Srimonta Gayen, Ling Liu, Yao Wang, Yuanyuan Li, Qiujun Wang, Sundeep Kalantry, Lei Li & Wei Xie # (2019) Epigenomic analysis of gastrulation identifies a unique chromatin state for primed pluripotency. Nature Genetics 52 (95-105).

10. Weikun Xia,* Jiawei Xu,* ,# Guang Yu,* Guidong Yao,* Kai Xu, Xueshan Ma, Nan Zhang, Bofeng Liu, Tong Li, Zili Lin, Xia Chen, Lijia Li, Qiujun Wang, Dayuan Shi, Senlin Shi, Yile Zhang, Wenyan Song, Haixia Jin Linli Hu, Zhiqin Bu, Yang Wang, Jie Na, Wei Xie # , Ying-Pu Sun # (2019) Resetting histone modifications during human parental-to-zygotic transition. Science 365 (353-360).

11. Qianhua Xu,* Yunlong Xiang,* Qiujun Wang,* Leyun Wang,* Julie Brind’Amour, Aaron Blair Bogutz, Yu Zhang, Bingjie Zhang, Guang Yu, Weikun Xia, Zhenhai Du, Chunyi Huang, Jing Ma, Hui Zheng, Yuanyuan Li, Chao Liu, Cheryl Lyn Walker, Eric Jonasch, Louis Lefebvre, Min Wu, Matthew Lorincz, Wei Li # , Li Li # , Wei Xie # (2019) SETD2 regulates the maternal epigenome and embryonic development. Nature Genetics 51 (844–856).

12. Jingyi Wu,* Jiawei Xu,* Bofeng Liu,* Guidong Yao,* Peizhe Wang,* Zili Lin,* Bo Huang, Xuepeng Wang, Tong Li, Senlin Shi, Nan Zhang, Fuyu Duan, Jia Ming, Xiangyang Zhang, Wenbin Niu, Wenyan Song, Haixia Jin, Yihong Guo, Shanjun Dai, Linli Hu, Lanlan Fang, Qiujun Wang, Yuanyuan Li, Wei Li, Jie Na #, Wei Xie # \& Yingpu Sun # (2018) Chromatin analysis in human early development reveals epigenetic transition during ZGA. Nature 557 (256–260).

13. Zhenhai Du, Hui Zheng, Bo Huang, Rui Ma, Jingyi Wu, Xianglin Zhang, Jing He, Yunlong Xiang, Qiujun Wang, Yuanyuan Li, Jing Ma, Xu Zhang, Ke Zhang, Michael Q. Zhang, Juntao Gao, Jesse R. Dixon, Xiaowo Wang, Jianyang Zeng, Wei Xie # (2017) Allelic reprogramming of 3D chromatin architecture during early mammalian development. Nature 547 (232-235).

14. Bingjie Zhang,* Hui Zheng,* Bo Huang,* Wenzhi Li,* Yunlong Xiang, Xu Peng, Jia Ming, Xiaotong Wu, Yu Zhang, Qianhua Xu, Wenqiang Liu, Xiaochen Kou, Yanhong Zhao, Wenteng He, Chong Li, Bo Chen, Yuanyuan Li, Qiujun Wang, Jing Ma, Qiangzong Yin, Zai Chang, Kehkooi Kee, Anming Meng, Shaorong Gao, Feng Xu, Jie Na # , Wei Xie # (2016). Allelic reprogramming of the histone modification H3K4me3 in early mammalian development. Nature 537 (553-557).

15. Jingyi Wu,* Bo Huang,* He Chen, Qiangzong Yin, Yang Liu, Yunlong Xiang, Bingjie Zhang, Bofeng Liu, Qiujun Wang, Weikun Xia, Wenzhi Li, Yuanyuan Li, Jing Ma, Xu Peng, Hui Zheng, Jia Ming, Wenhao Zhang, Jing Zhang, Geng Tian, Feng Xu, Zai Chang, Jie Na, Xuerui Yang, Wei Xie # (2016). The landscape of accessible chromatin in mammalian preimplantation embryos. Nature 534 (652-657).


●  联系方式:


Tel: +86-10-62771496 (Lab)

E-mail: xiewei121 AT tsinghua.edu.cn

Website: www.xielab.org.cn