Li Yu   Ph.D.

Professor


1990~1994  B.S., Sichuan University, Sichuan Province, P.R. China

1994~1997  M.S., Yunnan University, Yunnan Province, P.R. China 

1997~2000  Ph.D., Peking University, Beijing, P.R. China

2000~2008  Postdoctoral fellow, National Institutes of Health, Bethesda, Maryland

2008~present  Professor, School of Life Sciences, Tsinghua University, Beijing, P.R. China


Research interest


Dr. Yu’s lab mainly focuses on Migrasome, a new organelle discovered in Yu lab


Selected publications


1. Haisha Liang, Xinyu Ma, Yuanyuan Zhang, Yuheng Liu, Nan Liu, Weiying Zhang, Jianhui Chen, Boqi Liu, Wanqing Du, Xiaohui Liu and Li Yu*. The formation of migrasomes is initiated by the assembly of sphingomyelin synthase 2 foci at the leading edge of migrating cells. Nat Cell Biol. 2023 Aug; 25(8), 1173-1184.

2. Tianlun Ding, Jinyao Ji, Weiying Zhang, Yuheng Liu, Boqi Liu, Yiyang Han, Chunlai Chen, Li Yu*. The phosphatidylinositol (4,5)-bisphosphate-Rab35 axis regulates migrasome formation. Cell Res. 2023 Aug;33(8),617-627.

3. Cuifang Zhang, Tianqi Li, Shuyao Yin, Mingyi Gao, Helen He, Ying Li, Dong Jiang, Minghui Shi, Jianbin Wang and Li Yu. Monocytes deposit migrasosomes to promote embryonic angigogenesis, Nat Cell Biol. 2022. Nat Cell Biol. 2022 Dec; 24(12), 1726-1738.

4. Yizheng Wang#, Shuaixin Gao, Yuheng Liu, Dongju Wang, Boqi Liu, Dong Jiang, Catherine C. L. Wong, Yang Chen, Li Yu*. Retractosomes: small extracellular vesicles generated from broken-off retraction fibers. Cell Res. 2022 May;0,1-4.

5. Yuwei Huang#, Xing Zhang, Hong-Wei Wang, Li Yu*. Assembly of Tetraspanin-enriched macrodomains contains membrane damage to facilitate repair. Nat Cell Biol. 2022 June; 24, 825-832.

6. Haifeng Jiao#, Dong Jiang#, Xiaoyu Hu, Wanqing Du, Liangliang Ji, Yuzhuo Yang, Xiaopeng Li, Takami Sho, Xuan Wang, Ying Li, Yu-Ting Wu, Yau-Huei Wei, Xiaoyu Hu, and Li Yu*. Mitocytosis, a migrasome-mediated mitochondrial quality-control process. Cell. 2021 May27; 184,2896-2910.

7. Jiamin Wu#, Zhi Lu#, Dong Jiang#, Yuduo Guo, Hui Qiao, Yi Zhang, Tianyi Zhu,Yeyi Cai, Xu Zhang, Karl Zhanghao, Hao Xie, Tao Yan, Guoxun Zhang, Xiaoxu Li, Zheng Jiang, Xing Lin, Lu Fang, Bing Zhou, Peng Xi, Jingtao Fan*, Li Yu*, and Qionghai Dai*. Iterative tomography with digital adaptive optics permits hour-long intravital observation of 3D subcellular dynamics at millisecond scale. Cell. 2021 June 10; 184,3318-3332 e3317.

8. Mingli Zhu#, Qin Zou#, Rongyao Huang, Ying Li, Xudong Xing, Jianhuo Fang, Liang Ma, Lifei Li, Xuerui Yang*, and Li Yu*. Lateral transfer of mRNA and protein by migrasomes modifies the recipient cells. Cell Res. 2021 Feb; 31,237-240.

9. DongJiang #, Zheng Jiang #, Di Lu, Xuan Wang, Haisha Liang, Junfeng Zhang, Yaping Meng, Ying Li, Danni Wu, Yuwei Huang, Yuling Chen, Haiteng Deng, Qing Wu, Jingwei Xiong, Anming Meng * and Li Yu *. Migrasomes provide regional cues for organ morphogenesis during zebrafish gastrulation. Nat Cell Biol. 2019 Aug;21(8):966-977.

10. Yuwei Huang #, Ben Zucker #, Shaojin Zhang #, Sharon Elias, Yun Zhu, Hui Chen, Tianlun Ding, Ying Li, Yujie Sun, Jizhong Lou, Michael M.Kozlov *and Li Yu *. Migrasome formation is mediated by assembly of micron-scale tetraspanin macrodomains. Nat Cell Biol. 2019 Aug;21(8):991-1002.

11. Danni Wu#, Yue Xu,Ding, Tianlun Ding, Yan Zu, Chun Yang *and Li Yu*.Pairing of integrins with ECM proteins determines migrasome formation . Cell Research.2017; 27:1397-1400.

12. Na Mi#, Yang Chen#, Shuai Wang, Mengran Chen, Mingkun Zhao, Guang Yang,MeishengMa, Qian Su,Sai Luo, Jingwen Shi, Jia Xu, Qiang Guo, Ning Gao, Yujie Sun, Zhucheng Chen* and Li Yu*.CapZ regulates autophagosomal membrane shaping by promoting actin assembly inside the isolation membrane. Nature Cell Biology.2015 Sep;17(9):1112-23.

13. Liang Ma#, Ying Li#, Junya Peng#, Danni Wu, Xiaoxin Zhao, Yitong Cui, Lilian Chen, Xiaojun Yan, Yanan Du, Li Yu*. Discovery of the migrasome, an organelle mediates release of cytoplasmic contents during cell migration. Cell Research.2015 Jan;25(1):24-38. (Cover Story)

14. Yueguang Rong#, Mei Liu, Liang Ma, Wanqing Du, Hanshuo Zhang, Yuan Tian, Zhen Cao, Ying Li, He Ren, Chuanmao Zhang, Lin Li, She Chen, Jianzhong Xi*& Li Yu*. Clathrin and phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate regulate autophagic lysosome reformation. Nature Cell Biology. 2012 Sep;14(9):924-34.

15. Cong Yi#, Meisheng Ma, Leili Ran, Jingxiang Zheng, Jingjing Tong, Jing Zhu, Chengying Ma, Yufen Sun, Shaojin Zhang, Wenzhi Feng, Liyuan Zhu,Yan Le, Xingqi Gong,Xianghua Yan, Bing Hong, Fen-Jun Jiang, Zhiping Xie, Di Miao, Haiteng Deng, Li Yu *.Function and Molecular Mechanism of Acetylation in Autophagy Regulation. Science. 2012 Apr; 27, 474-477.


Contact information


Tel: +86-10-62792880 (office)

      +86-10-62794552   (lab)

E-mail: liyulab@mail.tsinghua.edu.cn 

Web:https://liyu-lab-tsinghua.github.io/