Yiguo WANG Ph.D.

Principal Investigator Recipient of The National Science Fund for Distinguished Young Scholars


1997-2001         B.S., School of Life Sciences, Qufu Normal University

2001-2007         Ph.D., Institute of Biochemistry and Cell Biology, SIBS, CAS

2007-2012         Research Associate, Salk Institute for Biological Studies

2012-present           PI, School of Life Sciences, Tsinghua University         

 

Research interest


Nutritional and Hormonal Regulation of Energy Homeostasis

Selected publications


1. Yi Liu#, Yuanyuan Zhang#, Tong Li, Jinbo Han and Yiguo Wang*. (2020) The tight-junction protein TJP1 regulates the feeding-modulated hepatic circadian clock. Nat Commun. 11(1), 589.
2. Erwei Li#, Haili Shan#, Liqun Chen#, Aijun Long#, Yuanyuan Zhang#, Yang Liu, Liangjie Jia, Fangchao Wei, Jinbo Han, Tong Li, Xiaohui Liu, Haiteng Deng and Yiguo Wang*. (2019) OLFR734 mediates glucose metabolism as a receptor of Asprosin. Cell Metab. 30, 319-328.
3. Liqun Chen#, Ke Wang#, Aijun Long, Liangjie Jia, Yuanyuan Zhang, Haiteng Deng, Yu Li, Jinbo Han and Yiguo Wang*. (2017) Fasting-induced hormonal regulation of lysosomal function. Cell Res. 27, 748-763.
4. Jinbo Han#, Erwei Li#, Liqun Chen, Yuanyuan Zhang, Fangchao Wei, Jieyuan Liu, Haiteng Deng and Yiguo Wang*. (2015). The CREB coactivator CRTC2 controls hepatic lipid metabolism by regulating SREBP1. Nature 524, 243-246.
5. Yiguo Wang, Gang Li, Jason Goode, Jose C. Paz, Kunfu Ouyang, Robert Screaton, Wolfgang H. Fischer, Ju Chen, Ira Tabas and Marc Montminy*. (2012). InsP3 receptor regulates hepatic gluconeogenesis in fasting and diabetes. Nature 485, 128-132.
6. Yiguo Wang, Hiroshi Inoue, Kim Ravnskjaer, Kristin Viste, Nina Miller, Yi Liu, Susan Hedrick, Liliana Vera, and Marc Montminy*. (2010). Targeted disruption of the CREB coactivator Crtc2 increases insulin sensitivity. Proc Natl Acad Sci U S A. 107, 3087-3092.
7. Yiguo Wang, Liliana Vera, Wolfgang H Fischer, Marc Montminy*. (2009). The CREB coactivator CRTC2 links hepatic ER stress and fasting gluconeogenesis. Nature 460, 534-537.
8. Yiguo Wang, Dan Du, Longhou Fang, Guang Yang, Chenyi Zhang, Rong Zeng, Axel Ullrich, Friedrich Lottspeich, Zhengjun Chen*.  Tyrosine phosphorylated Par3 regulates epithelial tight junction assembly promoted by EGFR signaling.  The EMBO Journal. (2006) 25, 5058-5070.

 

Contact information


TEL:+86-10-62783209

E-mail:yiguo@mail.tsinghua.edu.cn