Message from the Dean

Historical Leaders

Schoolfellows

Development
 

Schoolfellows

 
 
 
   
 
 
 
 

Zhi Bing

 

Huakui Chen

 

Huanyong Chen

  Zhen Chen   Fanglan Dai   Songen Dai  
             
  Shuqun Deng  

Depei Feng

  Jingfu Hu   Jiasi Huang  

Jitong Li

 

JingXiong Li

 
             
 

Chongle Liu

 

Chenghou Lou

  Shibi Lu  

Baolin Lu

 

Jingyi Niu

 

Chongshu Qian

 
             
 

Junde Qin

 

Weifan Qiu

 

Shanjiong Shen

 

Yuanchun Shi

 

Peisong Tang

 

Zhi Tu

 
             
  Fuxiong Wang   Shizhen Wang  

Zhiyun Wang

 

Zhengyi Wu

 

Zhonglun Wu

  Ren Xu  
             
  Longfei Yan   Hongzhang Yin  

Dafu Yu

 

Zhonghe Zhai

  Jingcheng Zhang   Xiyun Zhang  
             
  Chenlu Zou   Zhixin Wang   Zihe Rao   Anming Meng   Senfang Sui   Jing Chen
                   
  Yigong Shi   Peng Li   Yeguang Chen            
 

 

   
Tsinghua University,Beijing,China,100084
Tel:+86-10-62788604  Fax:+86-10-62788604  Email:admin-life@biomed.tsinghua.edu.cn