Full time faculty

Adjunct professor

Chair professor

Administration

Visiting / Adjunct Professor

 

Adjunct professor

 
 

Qionghai Dai

 
 

Hai Qi

 
 

Xiaohua Shen

 
 

Gang Liu

 
 

Ning Yan

 
 

KehKooi Kee

 
 

Zhijie Chang

 
 

Jing Cheng

 
 

Guosong Liu

 
 

Fanglin Sun

 
 

Zhao Wang

 
 

Li Wu

 
 

Wanli Xing

 
 

Nanming Zhao

 
 

Yuxiang Zhou

 

Note: Listed in alphabetical order by names, from left to right.

Tsinghua University,Beijing,China,100084
Tel:+86-10-62772269  Fax:+86-10-62788604  Email:swxrs@tsinghua.edu.cn