Full time faculty

Adjunct professor

Chair professor

Administration

Faculty and Staff

Tenure-track faculty

Cell Biology£¬Developmental Biology and Genetics Yeguang CHEN Anming MENG Junmin PAN Jose C. PASTOR-PAREJA
Qinghua TAO Wei WU  Qiaoran XI Li YU
Rongqing ZHANG Bing ZHOU    
Physiology and Molecular Medicine Guoqiang CHEN Yinghua CHEN Suneng FU  Peng JIANG
Peng LI  Wanli LIU Yongzhang LUO Geng WANG
Yiguo WANG Qingyu WU Qiong WU  
Biophysics, Biochemistry and Molecular Biology Jijie CHAI Chunlai CHEN Zhucheng CHEN Xianyang FANG
Guanjun GAO Xin LIANG Pilong LI Xueming LI
Yigong SHI Senfang SUI Hongwei WANG Jiawei WANG
Xinquan WANG Jiawei WU Yi XUE Nieng YAN
Maojun YANG Yongbin YAN    
Bioinformatics, Computational Biology, System Biology and Interdisciplinary Junbiao DAI Haiteng DENG Haipeng GONG Ziwei HUANG
Xiao LIU Zhi LU Jianpeng MA Xianming PAN
Jianbin WANG Zhixin WANG Bryan WEI Wei XIE
Xuerui YANG Qiangfeng ZHANG Ting ZHU  
Neurobiology Jisong GUAN Minmin LUO Guangshuo OU Wei XIONG
Wei ZHANG Jun YAO  Yi ZHONG  
Plant Biology Shanjin HUANG Dong LIU Jinyuan LIU Yule LIU 
Yijun QI Qianwen SUN Daoxin XIE Dapeng ZHANG
Qiao ZHAO      
       
       
 

Teaching track

Jinchun CHEN

Daming HUANG

Zhen LI

Hongzhong WANG

Liping XIE

Yang YANG

Bingbin YU

Guiyou ZHANG

Shuping ZHANG

 

Research track

Yang CHEN

Lingpeng CHENG

Yan FU

Shunji JIA

Lin LI

Minhao LIU

Xiaohui LIU

Shan SUN

Dongming XING

Li XU

Jianbin YAN

 

 

 

 

Technical track

Zai CHANG

Jiangang CHEN

Xiaolan DING

Shilong FAN

Yi JIANG

Jianlin LEI

Peng LI

Wenqi LI

Yingzi LI

Yuming LI

Lin LIN

Xuechun LUO

Caiping MA

Xun PAN

Wen PENG

Wei WANG

Hongying WANG

Wenjuan WANG

Xiang WEI

Zhongchen XIE

Yanji XU

Tao YANG

Shishi YU

 

 

Administrative staff track

Yamin SHI

Huiyan YE

Mei ZHU

 

 

 Tsinghua University,Beijing,China,100084
Tel:+86-10-62788604  Fax:+86-10-62788604  Email:admin-life@biomed.tsinghua.edu.cn