Full time faculty

Adjunct professor

Chair professor

Administration

Faculty and Staff

Tenure-track faculty

Cell Biology£¬Developmental Biology and Genetics Yeguang CHEN Liang GE Anming MENG Junmin PAN
Jose C. PASTOR-PAREJA Qinghua TAO  Wei WU Qiaoran XI
Li YU Rongqing ZHANG Bing ZHOU  
Physiology and Molecular Medicine Guoqiang CHEN Yinghua CHEN Suneng FU  Peng JIANG
Peng LI  Wanli LIU Yongzhang LUO Geng WANG
Yiguo WANG Qingyu WU Qiong WU  
Biophysics, Biochemistry and Molecular Biology Jijie CHAI Chunlai CHEN Zhucheng CHEN Xianyang FANG
Xin LIANG Pilong LI Xueming LI Hang SHI
Yigong SHI Senfang SUI Hongwei WANG Jiawei WANG
Xinquan WANG Jiawei WU Yi XUE Maojun YANG
Yongbin YAN      
Interdisciplinary Areas(Systems Biology, Bioinformatics, Synthetic Biology) Haiteng DENG Haipeng GONG Ziwei HUANG Xiao LIU
Zhi LU Jianpeng MA Xianming PAN Jianbin WANG
Zhixin WANG Bryan WEI Wei XIE Xuerui YANG
Qiangfeng ZHANG Ting ZHU    
Neurobiology Minmin LUO Guangshuo OU Wei XIONG Wei ZHANG
Jun YAO  Yi ZHONG    
Plant Biology Yangnan GU Shanjin HUANG Dong LIU Yule LIU
Yijun QI Qianwen SUN Daoxin XIE Dapeng ZHANG
Qiao ZHAO      
       
       
 

Teaching track

Jinchun CHEN

Daming HUANG

Zhen LI

Hongzhong WANG

Liping XIE

Yang YANG

Bingbin YU

Guiyou ZHANG

Shuping ZHANG

 

Research track

Yang CHEN

Lingpeng CHENG

Yan FU

Zhifu HAN

Shunji JIA

Lin LI

Minhao LIU

Xiaohui LIU

Shan SUN

Dongming XING

Li XU

 Jianbin YAN

 

 

 

Technical track

Zai CHANG

Jiangang CHEN

Xiaolan DING

Shilong FAN

Yi JIANG

Jianlin LEI

Peng LI

Wenqi LI

Yingzi LI

Yuming LI

Lin LIN

Xuechun LUO

Caiping MA

Xun PAN

Wen PENG

Wei WANG

Hongying WANG

Wenjuan WANG

Xiang WEI

Zhongchen XIE

Yanji XU

Tao YANG

Shishi YU

 

 

Administrative staff track

Yamin SHI

Huiyan YE

Mei ZHU

 

 

 Tsinghua University,Beijing,China,100084
Tel:+86-10-62788604  Fax:+86-10-62788604  Email:admin-life@biomed.tsinghua.edu.cn