Institutes

Academic organizations

 

Academic organizations

Academic Organization  

Academic Committee

Director

Peng Li

Deputy Director

Yijun Qi

Member

Zhixin Wang, Senfang Sui, Yeguang Chen, Yi Zhong, Daoxin Xie, Guoqiang Chen, Li Yu, Xinquan Wang, Hongwei Wang, Guangshuo Ou, YIgyuo Wang

Secretary

Yajuan Chen

Academic Degree Committee of Biology

Chairman

Anming Meng

Vice Chairman

Yeguang Chen

Secretary

Zhen Li

Member

Peng Li, Yinghua Chen,Zhixin Wang,Rongqing Zhang,Wei Wu, Li Yu, Yaou Zhang, Ning Yan,Gang Liu

Undergraduate Work
Committee

Director

Dong Liu

Deputy Director

Liping Xie

Member

Guiyou Zhang (Secretary), Jiawei Wu, Guangshuo Ou, Wanli Liu, Qinghua Tao

Graduate Work Committee

Director

Wei Wu

Deputy Director

Xinquan Wang

Member

Daoxin Xie, Bing Zhou, Xuerui Yang, Wei Xiong,

Qiong Wu (Secretary)

Postdoctor Work Committee

Director

Daoxin Xie

Member

Xinquan Wang, Junmin Pan,Guoqiang Chen,Li Yu,Jisong Guan,Jijie Chai

Secretary

Dongxue Wei

Faculty Recruiting Committee

Director

Hongwei Wang

Member

Yinghua Chen, Anming Meng, Peng Li, Zhixin Wang, Yi Zhong, Yijun Qi

Secretary

Dongxue Wei

 

   
Tsinghua University,Beijing,China,100084
Tel:+86-10-62788604  Fax:+86-10-62788604  Email:admin-life@biomed.tsinghua.edu.cn